ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-418934 გიორგი ხმალაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-467584 ლიალია ავეტისიანი არა
SARAS-A-679017 თამარ ქართველიშვილი არა
SARAS-A-355324 ინგა ბოგაჩევი არა
SARAS-A-680339 ნიკოლოზ ხმალაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი