ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-516713 ივანე გაჩეჩილაძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-418239 დიმიტრი არევაძე არა
SARAS-A-730184 ლაშა ვეფხვაძე კი
SARAS-A-921832 ნოდარ ებანოიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი