ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-908248 კობა სალუქვაძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-603401 დალი ბერულავა სხვაგვარად არის დაკავშირებული არა
SARAS-A-672437 ბესიკ თავაძე ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი