ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-847564 ზაზა თოლორდავა ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-518452 ბელა ვარდიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-516755 ნუნუ ფაცაცია სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი
SARAS-A-372045 მამუკა კირვალიძე სხვაგვარად არის დაკავშირებული კი