სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#5/284 ნიკოლოზ ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
0281 კახა ხმელიძე შპს აუდიტური ოფისი სრულად
0058 ნონა ხომერიკი შპს ენ ბი აი აუთსორსინგ-კონსალტინგი სრულად
ზ#5/528 დავით ხომერიკი საკონსულტაციო აუდიტორული კომპანია ბესტ აუდიტორი სრულად
ზN6/361 სალომე ხორავა შპს პრაიმ აუდიტი სრულად
ზN5/397 ელგუჯა ხორავა შპს კომპანია ელიტ აუდიტი სრულად
591 შორენა ხორავა სრულად
ზ#6/052 იულია ხორბალაძე შპს აუდიტ-სერვისი სრულად
R-010 რუსლან ხოროშვილი შპს იუაი სრულად
562 ნინო ხოსიაშვილი სრულად