სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
603 თეონა ხაჯიშვილი სრულად
ზ#5/548 თამარი ხეთაგური შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
ზ#6/281 კახა ხელაძე შპს ELIT AUDIT სრულად
601 ნუნუ ხეცურიანი სრულად
ზ#5/503 გრიგოლ ხვედელიძე შპს აუდიტის და ბიზნეს სამართლის საერთაშორისო კორპორაცია სრულად
ზ#5/369 ვანო ხვთისიაშვილი შპს აუდიტ სტანდარტი სრულად
510 ვლადიმერ ხვლეური სრულად
ზ № 6/013 ემზარ ხინჩაგაშვილი სრულად
ზ №6/316 ნუგზარ ხიჯაკაძე შპს კომპაუდი სრულად
ზ#6/145 გიორგი ხმალაძე შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად