სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ № 6/155 მამუკა ხარაზი სრულად
R-015 გიორგი ხარაიშვილი სრულად
586 ქეთევან ხარებავა სრულად
ზ#ბაფ/083 ლია ხარჩილავა შპს ჯ. ბ. აუდიტი სრულად
ზN5/379 გოჩა ხარჩილავა შპს ინტერაუდიტი სრულად
489 გიგა ხატიაშვილი სრულად
ზ #6/042 ანაიდა ხაჩატუროვი შპს ელიტ-კონსალდინგ სრულად
ზ#5/298 მაია ხაჩირაშვილი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია სრულად
ზ5/324 ირმა ხაჩიძე შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ზ N 5/399 მურადი ხაჩიძე სრულად