სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ #5/354 ეკატერინე გიგოლაშვილი შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
191 ნატო გიოშვილი შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
ზ#5/299 მზია გლოველი შპს საკონსულტაციო კომპანია გვაზავა და პარტნიორები სრულად
0070 ნონა გობეჩია შპს გლობალური ტექნოლოგიები სრულად
479 თეა გობეჯიშვილი სრულად
სN6/215 ირმა გოგალაძე შპს IG GROUP სრულად
ზN5/425 ეთერი გოგია შპს აუდიტი XXI სრულად
014 ინგა გოგიაშვილი შპს ჯეო-ორგანიკ სრულად
ზ 5/536 ირაკლი გოგიბერაშვილი შპს ბათაუდიტი სრულად
ზN 6/327 კახაბერ გოგილაშვილი შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი სრულად