სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ №6/314 მურმანი გახარია სრულად
087 მანანა გახარია შპს მეღვინეობა ხარება სრულად
608 ნონა გახოკიძე სრულად
R-038 რუსუდან გეგეშიძე შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო სრულად
0199 მზია გეგეჭკორი შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
0003 მარინა გეთია შპს გლობალ ვიქთორი ჯეორჯია სრულად
223 დარეჯან გელაშვილი შპს კონსულტანტი + სრულად
17 ჟუჟუნა გელაძე სრულად
ზ#6/124 ავთანდილ გელენიძე შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
595 რუსუდან გელხვიიძე სრულად