სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-315214 ლალებაშვილი ვაჟა შპს აუდიტ-ცენტრი სრულად
SARAS-A-132610 ლამანძია ნუგზარ შპს სუპერ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-726520 ლეიტონ სტუარტ შპს დელოიტი და ტუში სრულად
SARAS-A-170985 ლელუაშვილი როინი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-771047 ლეჟავა ანა შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად
SARAS-A-173449 ლეჟავა გიორგი ინდივიდუალურად მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-A-125365 ლობჟანიძე ავთანდილი შპს მეავიდი სრულად
SARAS-A-118672 ლობჯანიძე ნაირა შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-A-264380 ლოზა ალექსეი შპს იუაი სრულად
SARAS-A-961459 ლომაძე ირმა შპს ბიზტაქს სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464