სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-771047 ლეჟავა ანა შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად
SARAS-A-125365 ლობჟანიძე ავთანდილი შპს მეავიდი სრულად
SARAS-A-118672 ლობჯანიძე ნაირა შპს აუდიტორული ფირმა მრჩეველი სრულად
SARAS-A-264380 ლოზა ალექსეი შპს იუაი სრულად
SARAS-A-961459 ლომაძე ირმა სრულად
SARAS-A-551490 ლომიძე დალი შპს ვიპაუდიტი სრულად
SARAS-A-190329 ლომიძე მარინე შპს 2011 აუდიტი+ სრულად
SARAS-A-977639 ლომიძე ზაზა შპს ჯენერალ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-164138 ლომსაძე დავით შპს ფინანსური გადაწყვეტილებების ჯგუფი სრულად
SARAS-A-305874 ლუტიძე ლელა შპს ბიზნეს აუთსორსი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 458