სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-791280 კობახიძე გიორგი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-683551 კობახიძე ნინო შპს TBA Group სრულად
SARAS-A-389915 კობახიძე გივი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-458120 კობიაშვილი ვაჟა შპს კომპაუდი სრულად
SARAS-A-629467 კობიძე ლალი შპს 2011 აუდიტი+ სრულად
SARAS-A-998691 კოზმავა თენგიზ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-509563 კოზმანაშვილი ლია შპს აუდიტ-ლოჯიქ სრულად
SARAS-A-977853 კოკელაძე თამარ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-244062 კოლხიტაშვილი ალექსი შპს Tax consulting Group სრულად
SARAS-A-548742 კომლაძე თეიმურაზ შპს აუდიტორნი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 461