სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-889287 ხელაძე კახა შპს ELIT AUDIT სრულად
SARAS-A-827520 დარციმელია ნანა შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-A-874812 გოგიბერაშვილი ირაკლი შპს ბათაუდიტი სრულად
SARAS-A-933472 ექვთიმიშვილი სოლომონი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
SARAS-A-946125 ნაყოფია ელზა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-113980 ჭეჟია გოგიტა შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად
SARAS-A-509563 კოზმანაშვილი ლია შპს აუდიტ-ლოჯიქ სრულად
SARAS-A-238712 მიქაძე მაია შპს აუდიტი და სამართალი სრულად
SARAS-A-976071 წიკლაური ოთარ შპს ქართული აუდიტორული კომპანია სრულად
SARAS-A-261871 ჯაყელი ბექა შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 464