სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
SARAS-A-320647 ვეფხვაძე გიორგი შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-921548 ვეფხვაძე მალხაზი შპს სოფთკაპიტალი სრულად
SARAS-A-730184 ვეფხვაძე ლაშა ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-349930 ვინოგრადოვა ანასტასია შპს იუაი სრულად
SARAS-A-632241 ზაკუტაშვილი ბიჭიკო შპს აუდიტორული ფირმა ორბი სრულად
SARAS-A-457114 ზარანდია ცისკარა შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-A-355180 ზარანდია მამუკა შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი სრულად
SARAS-A-649718 ზარიძე ქეთინო შპს შემფასებელი სრულად
SARAS-A-257221 ზარიძე დიმიტრი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-355149 ზარქუა ოლეგი შპს აუდიტ-ექსტრა სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 458