სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-580433 შპს აუდიტ-ექსტრა საქართველო, ქ. წალენჯიხა, თბილისის ქ., #2 დიახ