სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-619934 შპს ქუდოს ჯორჯია საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 60ბ, ბინა N64 ბმული დიახ