სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-855308 შპს იუაი საქართველო საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი, კ. აფხაზის ქ., # 44 ბმული დიახ