სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-253809 შპს ეკონომიკა-აუდიტი საქართველო, ქ. ბათუმი, ფიროსმანის, ქ. # 4 ბინა # 42 დიახ