სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-431061 შპს აუდიტ-კონსულტანტ-ექსპერტი საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, ტოლსტოის ქ.,¿11 დიახ