სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-735944 შპს პულსი-XXI საქართველო, ზუგდიდი,ქუჯის ქ. N8, ბ. 64 დიახ