სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-835448 შპს ბასტიონი საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბის რაიონში, წერეთლის გ.N,118 ბმული დიახ