სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-798362 შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ზ. ფალიაშვილის ქ., #83, შენობა-ნაგებობა #1, სართული 3 ბმული დიახ