სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-611389 შპს რიალ აუდიტი საქართველო, ქ.თბილისი ძველი თბილისის რაიონი, ქიქოძის ქ.,№6/17 ბმული დიახ