სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-344253 შპს ეიჯი ინთერნეიშენალ კონსალთინგი საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ყაზბეგის გამზ., N49ა, ბ. 6 ბმული დიახ