სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-261225 შპს სტორნო აუდიტი საქართველო, ქ. ბათუმი, ვ.გორგასლის ქ., #34/40, ბინა 42 ბმული დიახ