სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-761022 შპს აუდიტი 2012 საქართველო, ქუთაისი, ერევნის II შეს., N 17 დიახ