სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-351066 შპს აუდიტ-პროფესიონალი საქართველო, ქ. ქუთაისი, წმ. ნინოს ქ., #21 ბმული დიახ