სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-326522 შპს თიჯიეს-კკ ჯგუფი საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ა. ქურდიანის ქ., N11, ბინა 1 ბმული დიახ