სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-114094 შპს ბიდიო საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, #34, მე-8 სართული ბმული დიახ