სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-387926 შპს გგ აუდიტ ჯორჯია საქართველო, ძველი თბილისის რაიონში, დოდო აბაშიძის,11 დიახ