სამუშაო ადგილი (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება იურიდიული მისამართი ვებ-გვერდი ძირითადი
SARAS-F-638067 შპს პრესტიჟ-აუდიტი საქართველო, ბათუმი, ჭავაჭავაძის,60 ბმული დიახ