დაკისრებული პასუხისმგებლობა

სანქცია თარიღი ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია
ჯარიმა 13.09.2018 ბრძანება
ჯარიმა 27.12.2018 ბრძანება
ჯარიმა 23.05.2019 ბრძანება