ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
22.08.2019 შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო