ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
28.12.2017 შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია