ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
29.12.2017 შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია