წევრობა პროფესიულ ორგანიზაციაში

ქვეყანა საიდენტიფიკაციო ნომერი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება
საქართველო 211398469 საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება ბას