მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-524472 შპს ქაუნთინგ-ჰაუს პარტნიორი