მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-615768 შპს იუ ეიჩ ვაი პარტნიორი
SARAS-F-851870 შპს აუდიტური ოფისი პარტნიორი