მფლობელობა (აუდიტორულ ფირმაში)

სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირის ფორმა
SARAS-F-798362 სს ფი ქეი ეფ კაიზენი პარტნიორი