სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტსერვისი 2009 SARAS-F-449084 სხვაგვარად არის დაკავშირებული
       
საქართველო შპს ეი ეს_აუდიტი SARAS-F-448197 სხვაგვარად არის დაკავშირებული