კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტორული ფირმა ლაზიკა აუდიტი SARAS-F-104301 სხვაგვარად არის დაკავშირებული