სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს ფინანსური და საბუღალტრო გადაწყვეტილებების ჯგუფი SARAS-F-588029 სხვაგვარად არის დაკავშირებული