სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი SARAS-F-925102 სხვაგვარად არის დაკავშირებული