სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო SARAS-F-564427 სხვაგვარად არის დაკავშირებული