სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტორული ფირმა ირმა SARAS-F-570954 სხვაგვარად არის დაკავშირებული