სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან

ქვეყანა სარეგისტრაციო ნომერი სახელწოდება სხვა კავშირი აუდიტორულ ფირმასთან
       
საქართველო შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია SARAS-F-887264 სხვაგვარად არის დაკავშირებული