ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი გვარი სახელი სრული ინფორმაცია
SARAS-APPS-178667 ხახუტაიშვილი გიორგი სრულად
SARAS-APPS-348162 ხეჩიაშვილი ლია სრულად
SARAS-APPS-122596 ხვიჩია მარიამი სრულად
SARAS-APPS-890326 ხიმშიაშვილი ელიზბარ სრულად
SARAS-APPS-645715 ხუციანიძე მზია სრულად
SARAS-APPS-869839 ჯანაშვილი ანა სრულად
SARAS-APPS-634782 ჯაფარიძე გოჩა სრულად
SARAS-APPS-134022 ჯაფაროვი ელშან სრულად
SARAS-APPS-476051 ჯაღმაიძე ლელა სრულად
SARAS-APPS-265582 ჯაყელი ეკატერინე სრულად

ყველა ჩანაწერი : 192