ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

SARAS publishes information on the main aspects of quality management system monitoring for the attention of audit firms, auditors and other stakeholders

read more

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) opened the public consultation for a group audit-specific section of the proposed auditing standard for less complex entities (LCEs)

read more

The document prepared by SARAS summarises major non-compliances as a result of standard compliance review of annual reports submitted by SARAS

read more

The document was developed for entities defined by the Law of Georgia on Accounting, Reporting and Auditing, serving auditors, oversight/regulatory bodies and other stakeholders of the annual reports

read more

The aim of the event was to familiarize the attendees with the legislative amendments

read more

The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) has published a public consultation for its 2024-27 proposed strategy and work plan

read more