საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური IFIAR-ის სრულუფლებიანი წევრი გახდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) სრულუფლებიანი წევრის სტატუსი მიენიჭა

სრულად

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანებით „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესი “ დამტკიცდა

სრულად

სამსახურის წარმომადგენლები თურქეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოს ეწვივნენ

თურქეთის აუდიტის საზედამხედველო ორგანოსთან (KGK) გამართული ერთდღიანი ვიზიტი სამსახურის საქმიანობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებული გამოცდილების გაზიარებასა და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივების შესახებ მსჯელობას დაეთმო

სრულად

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დარგობრივი ასოციაციის სემინარს დაესწრო

30 ივნისს, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სემინარს „მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში“

სრულად

დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესი

2017 წლის 29 ივნისიდან ამოქმედდა საანგარიშგებო პერიოდის დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობის განსაზღვრის წესი

სრულად

ჩატარდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ორგანიზებული სემინარი

21-22 ივნისს მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრისა (CFRR) და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ, STAREP პროგრამის ფარგლებში ორგანიზებული სემინარი ჩატარდა, თემაზე: „ეროვნული ინიციატივები ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში განათლების გასაძლიერებლად“

სრულად