მოთხოვნები საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისთვის "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონიდან გამომდინარე

სრულად

სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, აუდიტორების მიერ სამსახურისათვის წარსადგენი განახლებული ინფორმაციების წარდგენის თარიღი 1 აპრილის ნაცვლად, 1 ივლისით განისაზღვრა

სრულად

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შეიცვალა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს შემადგენლობა

სრულად

დასრულდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების პროცესი

სრულად

2016 წლის 28 დეკემბერს ფინანსთა მინისტრმა, პირველმა ვიცეპრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა შეხვედრა გამართა ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის და  ყველა დაქვემდებარებული უწყების 800-მდე თანამშრომელთან

სრულად

ამოქმედდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი

სრულად