ქალაქ მინსკში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: აუდიტის ხარისხი - მეტად ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე ეკონომიკის წინაპირობა

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით მე-2 სხდომა

სრულად

გაიმართა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს რიგით 1-ლი სხდომა

სრულად