მოთხოვნები საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისთვის "უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ" საქართველოს კანონიდან გამომდინარე

სრულად

STAREP პროგრამის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების რეფორმის ცენტრის (CFRR) მიერ ორგანიზებულ სემინარზე სამსახურის წარმომადგენლები პრეზენტაციით წარდგნენ

სრულად

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ ფასს სტანდარტების (IFRS Standards, IFRS for SMEs Standard) ქართული ვერსია

სრულად

ქუთაისში პროფესიული წრეების წარმომადგენლებთან (აუდიტორებთან) მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა შედგა, რომელიც აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის განხილვასა და დამსწრეთათვის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობას დაეთმო

სრულად

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) ასოცირებული წევრის სტატუსი მიენიჭა

სრულად

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი დაესწრო 2017 წლის 03-06 აპრილს, ქალაქ ტოკიოში გამართულ IFIAR-ის პლენარულ სხდომას

სრულად